Groep 1-2 Aanmeldingsformulier Zomerschool 2019

Hartelijk dank dat je een leerling inschrijft voor de Zomerschool 2019. We laten snel weten of de leerling geplaatst is.

Heb je vragen over de inschrijving? Neem dan contact op via de mail: info@zomerschoolutrecht.nl

Groep 1 en 2 Aanmeldformulier Zomerschool 2019

Met dit formulier meld je een leerling en zijn of haar ouder/verzorger aan voor de Zomerschool van 29 juli tot en met 1 augustus 2019.
  • Een ouder of verzorger volgt samen met de leerling het programma.
  • Telefoonnummer 1Telefoonnummer 2 
    Dit telefoonnummer gebruiken we in geval van calamiteiten. U mag een tweede telefoonnummer opgeven.
  • Dit emailadres gebruiken we als we vragen hebben over de aanmelding.
  • Wij verzoeken jullie om aan ouders van leerlingen te vragen of wij foto's van hun kind mogen maken tijdens de Zomerschool. Bij bevestiging van de aanmelding vragen wij de ouders nogmaals om akkoord in verband met de privacy-wetgeving.