Groep 3 Aanmeldingsformulier Zomerschool 2019

Hartelijk dank dat je een leerling inschrijft voor de Zomerschool 2019. We laten snel weten of de leerling geplaatst is.

Heb je vragen over de inschrijving? Neem dan contact op via de mail: info@zomerschoolutrecht.nl

Groep 3 Aanmeldformulier Zomerschool 2019

Met dit formulier meld je een leerling aan voor de Zomerschool van 22 tot en met 26 juli. Het programma is geschikt voor leerlingen die dit schooljaar (2018-2019) in groep 3 zitten.
  • Telefoonnummer 1Telefoonnummer 2 
    Deze telefoonnummers gebruiken we om ouders te bereiken in geval van calamiteiten.
  • De Zomerschool is leuk en leerzaam, maar ook intensief. Licht hier kort toe waarom de leerling ons programma graag wil volgen.
  • Dit emailadres gebruiken we als we vragen hebben over de aanmelding.
  • Wij verzoeken je om aan ouders van leerlingen te vragen of wij foto's van hun kind mogen maken tijdens de Zomerschool. Bij bevestiging van de aanmelding vragen we de ouders nogmaals om akkoord in verband met de privacy-wetgeving.